I en tid, hvor jordens ressourcer svinder og verdensbefolkningen vokser, er fremtidens løsning cirkulær økonomi. I hvert fald hvis man spørger arkitekt og stifter af Lendager Group Anders Lendager. Og hvad vil det så sige?

Cirkulær økonomi betyder, at vækst frakobles materialeforbrug, fordi man finder nye måder at cirkulere ressourcer på, så produkter bevarer deres værdi længst muligt. Det kan f.eks. være gennem nye forretningsmodeller, hvor virksomheder lejer deres produkter til forbrugeren eller erstatter materialer med et genanvendeligt materiale.

Fremtidens økonomiske tabere bliver de virksomheder, der ikke evner at omstille sit produkt til bæredygtighed.

”Cirkulær økonomi er ikke kun en reaktion på ressourcemangel og brug-og-smid-væk kultur. Det handler også om at bygge nye forretningsmodeller, hvor bæredygtighed er den eneste økonomisk ansvarlige udvej,” siger Anders Lendager, som gerne vil aflive en sejlivet myte.

”Vi skal væk fra skrønen om, at bæredygtighed er dyrt. Det er simpelthen forkert. Fremtidens økonomiske tabere bliver de virksomheder, der ikke evner at omstille sit produkt til bæredygtighed,” mener han.

En god forretning

Anders Lendager fremhæver som eksempel et af de byggeprojekter, hans egen virksomhed har været involveret i. Det nye højhus i Ørestaden Copenhagen Towers II.

”Ved at genanvende lokale byggematerialer skabte vi en omkostningsneutral og bæredygtig arkitektonisk ressource, hvis struktur blandt andet består af affaldstræ, gamle bildæk og plastflasker. Under produktionen skabte det desuden 28 lokale arbejdspladser,” fortæller han.

I øjeblikket er den slags et særsyn, men Anders Lendager mener, at flere lignende projekter med tiden vil sætte skub i den cirkulære tankegang.

Når det går op for folk, at det er en god forretning, kommer det til at skabe en kæmpe disruption og en hastigt accelereret omstilling mod bæredygtighed og cirkulær økonomi.

”Når det går op for folk, at det er en god forretning, kommer det til at skabe en kæmpe disruption og en hastigt accelereret omstilling mod bæredygtighed og cirkulær økonomi. Det er jeg overbevist om. Vi kan selv mærke, at folk, som end ikke gad kigge vores vej for fem år siden – f.eks. kapitalfonde og pensionskasser – nu synes det er ekstremt vigtigt og interessant, fordi vi har vist, at det kan lade sig gøre,” siger han.

Små skridt mod cirkulær økonomi

Det kan virke abstrakt at tale om disruption, bæredygtighed og cirkulær økonomi. Det er så omfattende en systemisk omstilling, at den vil ændre flere industriers værdikæde og forretningsgrundlag fundamentalt.

Derfor er det oplagte spørgsmål, hvordan man griber det an i praksis.

”Jeg vil råde enhver virksomhedsleder i industrien til at nærstudere, hvilke ressourcer de bruger, og om de udnytter ressourcernes fulde værdi. De fleste kan erstattes med noget, som har en genanvendelsesværdi. Det kan for eksempel være, at andre fabrikanters affald kan bruges som ressource,” fortæller Anders Lendager.

”På samme måde kan man undersøge, om ens eget affald kan være til nytte i andre industrier eller virksomheder. Det meste affald har en genanvendelsesværdi – det gælder alt fra gummisko til tagsten og isolering. Man må bare analysere sit ressourceforbrug og sit affald med et innovativt blik.”

Brug for politisk initiativ

En stor del af omstillingen til cirkulær økonomi kan altså komme fra industrien selv, men det afgørende skub skal ifølge Anders Lendager komme fra myndighederne. Han foreslår en ressourceklassificering inspireret af den energiklassificering, man for år tilbage indførte på huse.

”Energiklasserne har været vildt effektive. Det fik byggeindustrien til at præstere mere energirigtige huse, fordi der pludselig var et incitament. Derfor foreslår jeg, at man laver et lignende system for ressourceklassificering. Man kunne lave standarder for, hvor stor en del af materialet, der skal kunne genanvendes, hvor meget der kan skilles ad, osv,” siger Anders Lendager, der forudser, at en sådan klassificering vil komme på et tidspunkt.

”Det er bare et spørgsmål om tid, tror jeg. En ressourceklassificering vil ramme alle mulige industrier, og det vil sætte en ny dagsorden. Det handler om at hædre de, der har et bæredygtigt produkt, og det vil skabe et incitament for at komme helt op i top, når det gælder cirkulær økonomi. Der mener jeg, at Danmark bør befinde sig.”