Ditte Lysgaard Vind, Stifter af Lendager TCW - et konsulentbureau specialiseret i cirkulær økonomi og bæredygtig vækst. 

Hvilke gevinster er forbundet med at finde afsætning for restprodukter fra danske produktionsvirksomheder, som de ellers skulle betale for at bortskaffe?

Som du selv nævner, er der en åbenlys økonomisk gevinst, hvor du som minimum undgår affaldsafgiften og kan oparbejde ressourcen til videresalg. Men derudover hvad man kan kalde CLEAN: at skabe fremtidens virksomhed ved at koble C (for cirkulær økonomi) med LEAN (for forretningsfilosofi) og dermed opnå den mest optimale fabrik, hvor ressourceomkostningerne nedbringes markant. Det er en strategi, hvor produktionscheferne opmuntres til at satse på entreprenørskab og produktudvikling af restmaterialer. Derudover så er det rigtig godt for miljøet og vores globale forbrugsmønstre. Det betyder, at det for virksomhederne giver nogle unikke muligheder for branding og merværdi ved at være first mover på området. Derudover reducerer det risikoen for negative historier.

Hvordan kan virksomheder finde nyttiggørelse til restprodukter, som ellers ville være endt i affaldscontaineren? 

Affald, som kommer direkte fra producenten, er ofte af en ret høj kvalitet med tydelig sporbarhed og kontinuerligt flow af materialet. Derfor er mulighederne for genanvendelse også ret gode – det betyder, at nogle aftagere gerne betaler for produkterne på samme måde, som hvis de skulle købe jomfrumaterialer. Det er et spørgsmål om, at vi bliver bedre til at se muligheder og eksekvere på dem. Så visionære ideer bliver til målbare resultater. Vi har udviklet forskellige redskaber til at arbejde med virksomheders potentiale bl.a., så vi kan kortlægge de tilstedeværende ressourcer, se på hvilke quick wins, som virksomhederne kan starte med til at skabe yderlige incitament. Og ikke mindst vores udgave af Business Model Canvas ”The Circular Way”.

Hvilke udfordringer løber virksomheder typisk ind i, når de søger at nyttiggøre deres restprodukter, og hvordan kan de løses?

Dels handler det om at træne øjet til at se muligheder og innovationspotentialer. Ikke blot indenfor egen branche, men også at se på, hvordan materialet kan oparbejdes til brug andet sted. Det betyder også, at der er en opgave i at finde frem til en hidtil ukendt partner, som kan se værdi i netop dette materiale. Derudover handler det om at arbejde forretningscasen igennem. Er der den nødvendige infrastruktur? Kan det lade sig gøre at implementere i skala? Er der en fornuftig relation mellem, hvornår udgifter og indtægter falder, så virksomhedens cashflow kan håndtere transformationen. Det er også vigtigt at finde de rette partnere, som ofte vil være anderledes end de, man traditionelt har været vant til at arbejde sammen med.