Fosfor er en værdifuld ressource, der bruges til blandt andet gødning i landbruget. Lige nu importeres 11.000 tons fosfor fra udlandet til Danmark, men det er en dyr affære, som kun bliver dyrere, når verdens fosforlagre begynder at slippe op. Ved at udnytte de store mængder fosfor, der findes i vores spildevand, så kan samfundet og landbruget spare mange penge, konstaterer Claus Homann, afdelingschef hos Aarhus Vand. ”Der findes store mængder fosfor i vores spildevand, der bare ryger ud med slammet efter rensning. Det er en gratis ressource, vi burde udnytte som samfund og som på sigt kan spare os mange penge. Samtidig vil det være godt for miljøet,” siger Claus Homann.

Spildevand kan blive til miljøvenlig gødning

Fosforet kommer blandt andet ud i spildevandet gennem vores vaskemidler. I løbet af et år render der omkring 6.000 tons fosfor gennem de 50 største vandrensningsanlæg i Danmark. Men fosforet kan udvindes fra spildevandet gennem et såkaldt struvit-anlæg eller en reaktor, så bliver det til et rent fosforprodukt, der blandt andet vil kunne tjene som et miljøvenligt gødningsmiddel.”Det udvundne fosfor er meget miljøvenligt og har langt mindre tungmetaller og andre forurenende stoffer i sig end de kommercielle gødningsprodukter. Derfor tror vi også, at den udvundne fosfor vil blive godkendt som økologisk gødningsmiddel,” siger Claus Homann. Fosfor udvundet med en struvit-reaktor er lige blive godkendt af Miljøstyrelsen som almindeligt gødningsmiddel og kan nu sælges videre af resningsanlæggene til de interesserede virksomheder. Åby Renseanlæg, der hører under Aarhus Vand, har dog på nuværende tidspunkt det eneste struvit-anlæg i Danmark.

Fosforanlæg afhjælper driftsproblemer

Uden en ordentligt fosforreaktor, så ryger fosforen enten ud med slammet eller også sætter det sig i rensningsanlæggenes rør, så de stopper. Det giver driftsbesvær, konstaterer Louis Landgren, leder af Åby Renseanlæg. ”Fosforen sætter sig i vores anlæg, og det skaber problemer. Men ved at installere en struvit-reaktor, så forhindrer man fosforet i at sætte sig i rørene. Det giver en bedre driftsøkonomi for vores anlæg og samtidig leverer reaktoren et miljøvenligt gødningsprodukt. Det er jo optimal udnyttelse af de ressourcer vi har i samfundet,” siger Louis Landgren.

Stor gevinst for samfundet

Også Claus Homann mener, at der er en stor gevinst at hente for samfundet, hvis vi begynder at udvinde fosfor fra spildevand. ”Der er meget samfundsøkonomi i at få renseanlæggene til at fungere bedre og samtidig vil det give miljøvenlig gødning til landbruget,” siger Claus Homann, der håber, at andre kommuner vil følge trop og investere i en struvit-reaktor til deres rensningsanlæg.