HMN Naturgas-koncernen oplyser, at de på baggrund af en landsdækkende optælling kan registrere, at flere og flere skraldebiler kører på komprimeret naturgas. Gassen (CNG, Compressed Natural Gas) er blandet op med biogas efter statskontrollerede certifikater. Biogassen er en stor fordel for klimaet, i det den er CO2-neutral, og gasbilerne udleder ingen sod, lige som der er færre lugtgener end med de traditionelle skraldebiler, der oftest kører på dieselmotorer.

Nemt at udbygge med standere i Danmark

Selv om der er flere grønne renovationsbiler rundt omkring i kommunerne, så er det dog stadig i meget lille del af det samlede antal skraldebiler på gaden i Danmark, også i forhold til flere af vores nabolande. Der er et klart mål om reduktionen af CO2 i Danmark og resten af Europa i mange år fremover, og her er skraldebiler og andre større og tunge køretøjer, som eksempelvis busser, et oplagt sted at gribe ind. I Danmark har vi et meget veludbygget naturgasnet, som gør det forholdsvis nemt og billigt at opstille de nødvendige standere med gas, som kræves. Fra HMN Naturgas lyder det, at de forholdsvis nemt kan opstille standere mange steder i Danmark, som gør det nemt at etablere en flåde af for eksempel mere fremtidssikrede skraldebiler på naturgas. Det vil betyde en væsentlig reduktion i støjen fra bilerne, også til gavn for borgerne, men også en klimafordel med lavere CO2-udledning. Desuden er der den økonomiske fordel med brugen af naturgas i forhold til de traditionelle brændstoftyper.

Politisk opbakning til gas

I energiforliget fra 2012 blev der afsat 20 millioner kroner til at udbygge gas-infrastrukturen til transport. Siden da er der indsat en del flere skraldebiler på gas i kommunerne, men vi er stadig bagud i Danmark i forhold til en stor del af resten af Europa. Det ses blandt andet af en opgørelse, som Dansk Gasteknisk Center (DGC) har foretaget for HMN Naturgas I/S, hvor antallet af lastbiler på naturgas og/eller biogas i EU-landene er vokset med 45 procent i perioden 2008-2013 – en stor del af disse er skraldebiler. Man må forvente, at den politiske opbakning vil fortsætte, og at flere kommuner får øjnene op for fordelene for økonomien og miljøet ved udnyttelsen af biogas til tungere transport fremover.

En del af kommunerne, der allerede er i gang med at anvende biogas til deres skraldebiler er i hvert fald tilfredse, lige som chaufførerne også udtrykker, at det minder lidt om at køre en almindelig last- eller skraldevogn, blot lidt blødere og med en del mindre støj – og forurening.