Sponsoreret af Stena Recycling
SBS - når farligt affald bliver en ressource

Bremseklodserne på en motorcykel kan betyde forskellen på liv og død. Danske SBS er en af de førende producenter af bremseklodser til motorcykler i Europa. Produktionen genererer affald, som tidligere skulle sendes til deponi. I samarbejde med Stena Recycling er det siden 2013 lykkedes at flytte ca. 150 tons støv fra deponi til genvinding. Det har givet en grønnere profil og besparelser i omegnen af 180.000 kr.

Læs SBS-casen her.

Der er i øjeblikket bred interesse for bæredygtighed og i særdeleshed stigende investeringsvillighed blandt erhvervslivets virksomheder til at indgå i genanvendelsesordninger om farligt affald, hvor der i mange virksomheder er skjulte økonomiske gevinster at hente.  Om årsagen direkte er EU’s politiske fokus på cirkulær økonomi, FN’s 17 verdensmål, Paris-aftalen eller noget helt fjerde inden for den ’bæredygtige bevægelse’ er svært at konstatere. ”Vi oplever i disse år meget stor villighed i erhvervslivet til at tænke i cirkulær økonomi. Ikke mindst i forhold til farligt affald, der ellers for bare nogle år siden for mange virksomheder blot var noget, man skulle skille sig af med hurtigt til den laveste mulig omkostning. I dag ved mange ledere godt, at bæredygtighed rummer økonomiske potentialer,” siger Outbound Direktør for Stena Recycling, Jakob Kristensen.

Potentiale i afsætningsmuligheder

Hele forretningen omkring materialegenanvendelse ved farligt affald, som f.eks. organiske opløsningsmidler, olieholdigt affald, metalholdigt støv og syreaffald er i vækst og kan ofte indgå i et cirkulært kredsløb. I dag genanvendes 40 procent af det farlige affald, Stena Recycling indsamler - og det er her, det store økonomiske potentiale for danske virksomheder ligger. ”Mange ledere er klar over, at Danmark er dygtige til at bidrage til den cirkulære økonomi. Men få ved, at det er i indsamlings- og forarbejdningsledet med henblik på videresalg, at vi er stærkest. Det betyder, at vi ofte kan tilbyde en både god miljømæssig og økonomisk attraktiv løsning, fordi indsamlingen og sorteringen har høj kvalitet. Det gør, at afsætningsmulighederne på det rensede affald er gode,” siger Jakob Kristensen.

Fuld transparens i genanvendelsesløsningen

En forudsætning for at udvikle en genanvendelsesløsning på farligt affald er en åben og tæt dialog med f.eks. Stena Recycling om, hvordan sammensætningen af det farlige affald ser ud. ”Det er vigtigt, at vide helt præcist, hvad det farlige affald indeholder for at kunne tilbyde den optimale genanvendelsesløsning. Der må ikke være tvivl om et genvundet produkt og dets sammensætning, da vi skal sikre, at vi ikke får problematiske stoffer i et cirkulært kredsløb,” siger projektleder på farligt affald i Stena Recycling, Karina Larsen.

Det er vigtigt, at vide helt præcist, hvad det farlige affald indeholder for at kunne tilbyde den optimale genanvendelsesløsning. Der må ikke være tvivl om et genvundet produkt og dets sammensætning, da vi skal sikre, at vi ikke får problematiske stoffer i et cirkulært kredsløb.

Krav om dokumentation

Lovgivningen stiller en række særlige logistiske og dokumentationsmæssige krav i forbindelse med håndteringen af farligt affald, der for en virksomhed kan være svære at gennemskue. Men med et potentiale på op mod 40 procent genanvendelse af virksomhedens farlige affald er der gode økonomiske og bæredygtige argumenter for at lade en professionel aktør undersøge mulighederne. ”Det øgede politiske pres for mere genanvendelse har sat fokus på den nuværende lovgivning og rammerne for cirkulær økonomi, samt hvorledes det cirkulære kredsløb kan fremmes ved reguleringer på området. Der er naturligvis mange regler, som skal overholdes. Vi stiller mange høje krav til dokumentation, og den proces er vi rigtige gode til i Danmark. Kunden skal naturligvis være helt tryg ved, at alle regler overholdes,” siger Karina Larsen.

180.000 kroner sparet på genanvendelse

Et godt eksempel på et uudnyttet potentiale inden for farligt affald er metalholdigt støv og slam.  For danske SBS, en førende producent af bremseklodser til motorcykler, har Stena Recycling flyttet 150 ton metalholdigt støv fra deponi til genanvendelse.  Det har i sagens natur givet miljømæssige gevinster, men også sparet virksomheden for ca. 180.000 kroner over fire år. ”Vi har mange eksempler på, at det kan betale sig at tænke farligt affald ind i den cirkulære økonomi, men det kan være et område, virksomhederne slet ikke prioriterer. Dels pga. travlhed med egen forretning, og dels fordi de ikke ser farligt affald som et potentiale. Heldigvis oplever vi også vækst og øget bevidsthed på området, bl.a. ved at konkurrenter går sammen i branchenetværk for at finde fælles løsninger. Det er en spændende og helt ny udvikling inden for genanvendelse af farligt affald, ” siger Jakob Kristensen afslutningsvis.