Profil

  • Ida Auken, 39 år.
  • Har været medlem af Folketinget siden 2007.
  • Er i dag medlem af folketinget for De Radikale, og klima,- erhvervs- og miljøordfører.
  • Tidligere miljøminister og har tidligere været miljøordfører, klimaordfører, erhvervsordfører, iværksætterordfører, forbrugerordfører, IT-ordfører og landbrugsordfører.
  • Er uddannet cand.theol. fra Københavns Universitet.

Det er her, at den cirkulære økonomi kommer ind med en række løsninger, der peger fremad på en fremtid med langt mindre forbrug af energi og andre ressourcer. ”Et eksempel er, at Kina har brugt mere cement de seneste fire år, end USA gjorde i hele det 20. århundrede. Det siger noget om vores forbrug af råstoffer, hvor der er en enorm efterspørgsel på energi og ressourcer til både bygninger og elektronik. Det kan den cirkulære tankegang løse ved, at man allerede i produktionen tænker ind, hvordan materialerne kan genanvendes. I dag er hverken mobiltelefoner eller computere forberedte på genbrug. En bunke elektronik er i dag stort set mere værd end en guldmine, men det er sværere at få ressourcerne ud,” siger MF og klima,- erhvervs- og miljøordfører for De Radikale, Ida Auken, men tilføjer, at enkelte producenter dog er begyndt at tænke i, at processere og komponenter skal kunne genanvendes. Designere og arkitekter skal simpelthen bare tænke det ind fra begyndelsen. 

Nytænkning, men behov for større visioner

Mange virksomheder erkender potentialet i den cirkulære økonomi, og Ida Auken nævner blandt andet Mærsks nye containerskib, som er det største i verden og designet efter de cirkulære principper. Der er også gode eksempler på byggerier rundt omkring i verden, bygget af genbrugsmaterialer. Det kan altså lade sig gøre, og der er også cirkulært potentiale i nye forretningsmodeller, hvor ejerskab er afløst af ’adgang til’. ”I dag er de ikke nødvendigt at eje alle produkterne. Det gælder f.eks. biler, hvor mange blot har behov for at have adgang til en, når de skal bruge den. Den tankegang kan også overføres til andre områder, hvor vi blandt andet nok ikke behøver at eje vores hårde hvidevarer. Fordelen ved dette er også, at producenterne får incitament til at producere varer i bedre kvalitet, som holder længere. Der er også eksempler på, at folk benytter butikker, hvor de kan få babytøj i høj kvalitet på abonnement og aflevere det igen, når det ikke passer,” forklarer hun og understreger, at hun er fortaler for, at vi har nogle mere ambitiøse visioner om, at vi ikke har affald, som ikke kan genbruges i 2050.

Danmark tænker i cirkulære baner

Danmark er gode til den cirkulære økonomi på flere områder, fremhæver Ida Auken, og nævner blandt andet byggeri, men også fødevarebranchen, hvor der arbejdes meget med genanvendelse. Desuden er Danmark et foregangsland inden for forsyningssektoren og den cirkulære tankegang. ”Der findes firmaer, som forsøger at bygge med genbrugte materialer, og Royal Greenland har også fundet en måde at udnytte rejeskaller til minkfoder. Inden for forsyningssektoren er der også danske eksempler på renseanlæg, der udnytter affald og spildevand til ny energi. En teknik de også er interesseret i fra udlandet. Miljø står ikke længere i vejen for vækst, men er simpelthen god økonomi, så miljøet og væksten kan gå hånd i hånd,” mener Ida Auken.