Danmarks organiske affald fra husholdninger og restaurationsbranchen er en værdifuld gødningsressource for landets landmænd samtidig med, at det kan udnyttes til energiproduktion. Men potentialet til at omdanne affaldets ressourcer til gødning gennem biogasanlæg er langt fra udnyttet. Det mener Aksel Buchholt, der er formand for biogasbranchen og selv landmand.

Hvis vi i Danmark kunne få etableret ordninger til bedre affaldssortering og ændre tankegangen blandt flere potentielle modtagere, ville vi betragteligt kunne øge den bæredygtige gødning på landmændenes jorde.

”Der sker bestemt mange positive initiativer på området, men potentialet er langt større, end hvad vi i øjeblikket producerer af gødning fra organisk affald. Hvis vi i Danmark kunne få etableret ordninger til bedre affaldssortering og ændre tankegangen blandt flere potentielle modtagere, ville vi betragteligt kunne øge den bæredygtige gødning på landmændenes jorde,” siger Aksel Buchholt.

Behov for kildesortering

Den største barriere for at udnytte potentialet er, at biogasanlæg, som afgasser kvæggylle og returnerer den afgassede biomasse til kvægbrugene, ikke må modtage kildesorteret organisk dagrenovation.

”Vi skal respektere, at mejerierne stiller krav til  den gødning som benyttes til foderafgrøder til kvæg. Men organisk affald fra husholdninger og restaurationsbranchen bør relativt nemt kunne sorteres bedre, hvis man lagde mere engagement i sagen. Det er bl.a. også det, som Det Nationale Bioøkonomipanel peger på i deres syv anbefaleringer til vejen mod en bedre udnyttelse af vores ressourcer,” siger Aksel Buchholt.

Det Nationale Bioøkonomipanel, som Aksel Buchholt henviser til, er udpeget af regeringen og involverer førende virksomheder, forskere og organisationer, der i fællesskab skal 'gøre Danmark til et vækstcenter inden for bioøkonomi'.

Affaldssortering er en helt afgørende faktor for at sikre affaldskvaliteten, som mejerierne efterspørger,” siger Aksel Buchholt afslutningsvis. 

Panelet giver syv anbefalinger til, hvordan Danmark bedre kan udnytte de 740.000 tons organisk affald fra husholdninger og servicesektor, der hvert år producers i Danmark.

Mere kvalitetsaffald

Panelet ønsker bl.a., en reorganisering af hele affaldssektoren, som gør det muligt for kommuner at udbyde affaldssorteringen. Kildesortering vil, ifølge Aksel Buchholt, medføre, at biogasanlæggene kan modtage mere affald i en kvalitet, der gør det muligt at afsætte gødning fra biogasanlæggende til landmænd med aftaler med mejerierne.

“Affaldssortering er en helt afgørende faktor for at sikre affaldskvaliteten, som mejerierne efterspørger,” siger Aksel Buchholt afslutningsvis.