Flere og flere virksomheder bliver certificeret inden for forskellige ledelsesstandarder, og inden for kategorien miljøledelse er ISO 14001 med over 340.000 certificeringer på verdensplan den mest udbredte. ISO 14001 blev lanceret i 1996 og er løbende blevet revideret, senest i 2015. Den giver retningslinjer for best practice inden for miljøledelse, og den enkelte virksomhed skal leve op til en række krav for at blive certificeret. Det handler kort fortalt om at prioritere og målrette indsatsen mod virksomhedens væsentlige miljøforhold. ”Efterspørgsel efter ledelsesstandarden stiger, blandt andet fordi virksomheder handler mere med hinanden på tværs af landegrænser og leverandørnetværket vokser. ISO 14001 er et godt pejlemærke, hvis man vil sikre sig, at leverandørerne har styr på deres miljøpåvirkninger,” siger Jesper Lauridsen, der er seniorkonsulent i Dansk Standard.

Mindre miljøaftryk og en bedre bundlinje

Foruden at signalere til omverden, at man har styr på miljøledelse, giver standarden en række andre fordele. Ikke mindst i form af besparelser på bundlinjen. ”Når man implementerer ISO 14001, høster man ofte besparelser ved at processerne i virksomheden bliver effektiviseret, det kan eksempelvis være ved, at man minimerer ressource- og energiforbruget. Den systematiske tilgang til miljøarbejdet sikrer samtidig en løbende forbedring,” siger Jesper Lauridsen. Typisk starter man med de lavt hængende frugter, hvor der kan laves store forbedringer, og med tiden løfter man barren ved at sætte nye miljømål.

Dokumenterer miljøindsatsen

Man får dokumentation for virksomhedens miljøindsats og ofte høster certificerede virksomheder en fordel ved at være på forkant, også i forbindelse med overholdelse af lovkrav. Endelig får man et opdateret værktøj, der kan hjælpe med at prioritere miljøforbedringer i virksomheden. ”Flere og flere lande og brancher ser, at der er en fordel i at have en fælles forståelse for miljøledelse og i at kunne vise, at man arbejder bæredygtigt. Derfor vil det også blive et endnu større salgsparameter i fremtiden,” siger Jesper Lauridsen.