Martin Fey er driftleder hos Linko Gas, og han fortæller, at virksomheden regner med, at have deres nye biogasmotor i drift i starten af næste år. Grunden til at Linko Gas har valgt at investere i en ny motor er primært, at virkningsgraden er bedre end ved de gamle.

Sådan en biogasmotor er absolut ikke gratis, men vi har en forventning om, at det kan betale sig på den lange bane

”Man får simpelthen mere energi ud af det, man putter ind i den. Den er mere up to date, og der er bedre økonomi i den,” siger han og forklarer, at de vil kunne bruge den nye motor som backup i forbindelse med en opgradering af deres biogas, hvis der er problemer med det.

"For at opgradere biogassen, så man kan pumpe den ind i en naturgasledning, er der nogle specifikke krav, der skal overholdes, hvor det primære er fjernelse af CO2’en fra biogassen, så den får samme kvalitet som naturgas. Hvis der nu opstår problemer i forbindelse med den opgradering, har vi så den nye motor som backup. Og så forventer vi, at vi kommer til at lave mere gas i årene fremover, end vi vil kunne klare med naturgasledningen, og at den nye motor altså på et tidspunkt vil komme til at køre næsten konstant.”

Klar miljøgevinst

Vi regner med, at den vil kunne tjene sig hjem på en 5-6 år

Martin Fey forklarer, at der også er en klar miljøgevinst, da de nye motorer udnytter biomassen bedre. Den forbedrede virkningsgrad er også grunden til, at de forventer, at investeringen vil betale sig hjem over en rimelig kort årrække.

”Sådan en biogasmotor er absolut ikke gratis, men vi har en forventning om, at det kan betale sig på den lange bane. I forhold til de gamle motorer er der en forbedret virkningsgrad på ca. 3 procens, og desuden er vedligeholdelsesudgifterne per produceret kilowatt meget lavere. Vi regner med, at den vil kunne tjene sig hjem på en 5-6 år,” siger han.