Astrid Carl, Direktør for Green Moves - en virksomhed, der hjælper virksomheder med at udvikle og indføre cirkulær økonomi

Hvad går cirkulær økonomi ud på?

”Grundlæggende går det ud på at eliminere  affald. Det, vi i dag kalder affald, får nye anvendelser gennem genbrug eller ved at anvende materialet i  andre sammenhænge, hvor det stadig fastholder sin værdi.”

Hvorfor bør man omstille sin virksomhed til cirkulær økonomi?

”Vi kan ikke hente flere materialer op af jorden end der er, og der dannes ikke flere. Når den globale  middelklasse bliver ufatteligt meget større, stiger efterspørgslen og dermed prisen på materialerne. Det er elementær økonomi, og det bør appellere til enhver virksomhedsejer. For den enkelte virksomhed handler det ikke primært om at redde verden, men om at redde sig selv. Én ting er, at råvarepriserne stiger, men hvad værre er, så svinger de. Det er meget vanskeligt at budgettere med, så derfor bør man i stedet udnytte de allerede brugte materialer igen.”

Forringer det ikke kvaliteten af produktet, hvis man skal genbruge materialer?

”Der er nogle ting, man skal gøre anderledes. Det er nødvendigt at basere sin måde at udvikle og producere produkter på den cirkulære tænkning. Inden for cirkulær økonomi arbejder man blandt andet med begrebet ”design for disassembly”. Dvs. at man designer med henblik på at kunne skille tingene ad, så fraktionerne har så høj økonomisk og produktionsmæssig værdi, at det er værd at bruge igen. Samtidig er det også vigtigt at bruge giftfrie materialer.”

Hvad kræver det at gennemføre en cirkulær omstilling?

”Det allervigtigste er, at topledelsen er med. Vilje og mind-set er altafgørende, for det kan godt være et langt, sejt træk.  Derfor er det også vigtigt at have medarbejderne med. Omstillingen lykkes nemlig bedst, når man har så mange fagligheder med som muligt. Både indkøb, logistik, produktion, salg- og marketing skal med. Hvis man ikke har det, risikerer man, at det falder til jorden.”

Hvordan forbereder man sig på sådan en omstilling?

”Det handler først og fremmest om at skaffe sig viden om cirkulær økonomi. For nogle produkter ligger forretningsløsningen lige til højrebenet, men ofte kræver det en ekstra indsats, afprøvning og planlægning. I de tilfælde handler det om at have den økonomiske polstring, der skal til for at lave den nødvendige investering. Omstillingen til cirkulær økonomi kan være en udgift på kort sigt, men på lang sigt skal det være en økonomisk gevinst for virksomheden.”