Varmepumper

Mange er nok lidt usikre på det med varmepumper, men i dag er teknologien så velafprøvet, at der ikke er grund til usikkerhed. En varmepumpe er en effektiv og komfortabel måde at opvarme sit hus på, især hvis man bor uden for fjernvarme – og naturgasområderne. Der er selvfølgelig en investering fra begyndelsen, men: ”Varmeomkostningen er lav, så tilbagebetalingstiden er kort, og derefter er det en god energiøkonomi. Desuden er det en miljørigtig energiform,” siger Lars Abel, sekretariatschef i Varmepumpefabrikantforeningen og understreger, at det er temmelig enkelt at installere en varmepumpe. Det gælder bare om at finde den rette installatør, så man kan få en varmepumpe af god kvalitet, der passer til husets størrelse.

Også mulighed for leasing

Lars Abel mener, at der er vigtigt, at kunderne er opmærksomme på produktet, og bor man i et yderområde, hvor huspriserne ikke er de højeste og lånemulighederne derfor mindre, så er det også muligt at lease en varmepumpe. ”Under Energistyrelsens nye forretningskoncepter er der bl.a. virksomheder, som leaser varmepumperne ud, så kunden har en abonnementsordning, hvor virksomheden har ansvaret for driften,” siger han og henleder også opmærksomheden på http://sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumper, hvor man kan læse om mulighederne med de forskellige typer varmepumper. Når først varmepumpen er installeret, kører den sådan set. Selvfølgelig er der et serviceeftersyn en gang i mellem, men ellers er der ikke noget, man selv skal foretage sig.

Nogle virksomheder har spildvarme ved en høj temperatur, så den kan udnyttes i fjernvarmen. Mange flere virksomheder udleder eller bortkøler spildvarme, som ikke kan udnyttes direkte, ligesom omgivelsesvarme fra jorden og luften heller ikke tages i brug.

Langsigtet arbejde på tværs af sektorer

Teknisk set er det muligt at udnytte spildvarmen med eldrevne varmepumper i varmesystemet. Økonomien i at udnytte spildvarmen kan blive acceptabel, hvis varmeforbrugernes varmeanlæg kan nøjes med en passende lav temperatur. De nuværende rammevilkår er imidlertid en udfordring, men det er også timing mellem virksomhedernes investeringer, så de passer med forsyningernes. Optimal udnyttelse kræver derfor et langsigtet samarbejde på tværs af sektorer – private virksomheder og bygningsejere, offentlige myndigheder og institutioner samt energiselskaber, siger chefkonsulent Majbritt Juul, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). ”Vi skal uden tvivl benytte varmepumper i større omfang, og hvis vi gør det intelligent under hensyntagen til området, elprisens fluktuationer og temperaturforholdene, kan vi få større effekt af investeringen,” tilføjer hun.

Bedre rammer sikrer større effekt

Afgifter er ikke kun udfordringen. Majbritt Juul peger på el-tariffer, lokalplanlægning - f.eks. om et pumpeanlæg må ligge i området? Hvordan sikres, at energirenoveringen i bygninger prioriteres i forhold til systemet? ”Selvfølgelig kan virksomhederne også anvende overskudsvarmen internt, men hvis virkemidler tilsiger mere omkostningseffektiv udnyttelse på samfundsniveau, er det bedre,” understreger hun og tilføjer, at en god løsning kræver, at man tænker langsigtet. Sker dette smart, kan flere fordele høstes, men det kræver koordinering. Energisystemet er sektoropdelt, og det kræver et åbent samarbejde og at faggrænser nedbrydes, så vi kan komme videre.