I vores iver efter at genanvende mere affald generelt, er det vigtigt, at vi ikke sammenblander farligt affald med andre materialer for at finde en kortsigtet løsning på genanvendelse af det farlige affald. I den cirkulære økonomi skal produkter være en del af et kredsløb, hvor materialer kan bruges igen og igen. Når farligt affald ikke udsorteres og håndteres korrekt, forurenes de nye produkter, så de ikke næste gang kan indgå i kredsløbet.

Rene affaldsstrømme i kredsløbet

”Vi vil gerne have rene strømme, når vi skal genanvende affald. Derfor er det vigtigt, at det farlige affald udsorteres, før materialerne genbruges,” forklarer Jette Bjerre Hansen, seniorkonsulent hos DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer) og fortsætter. ”Ved genbrug og genanvendelse får vi mere værdi ud af de råstoffer, vi allerede har taget i brug, og vi sparer på de primære råstoffer. Det er der både miljø, økonomi og sund fornuft i. Også i EU er man optaget af den cirkulære økonomi, og med forslaget til ny affaldslovgivning fra EU er vi et godt skridt på vejen. Samtidig er det vigtigt også at huske på, at en omstilling fra et system til et andet kræver tid, viden, investeringer. Farlige stoffer og materialer i affaldet kan blive en stopklods for, at affaldet kan indgå i den cirkulære økonomi, hvis vi ikke fra begyndelsen har fuld opmærksomhed på udsortering og korrekt håndtering af farligt affald.  Man må derfor ikke glemme, at vores affaldsforbrændingsanlæg og deponeringsanlæg spiller væsentlig rolle som en form for sikkerhedsnet, i omstilling til cirkulær økonomi. Vi er dermed i en omstillingsfase i forhold til mere genanvendelse af materialer. Men der er behov for en erkendelse af, at vi har brug for forskning i metoder og processer til håndtering af farligt affald – og vi skal være villige til at investere i den udvikling både økonomisk og lovgivningsmæssigt,” siger Jette Bjerre Hansen.

Sporbarhed og registrering af farligt affald

Hos DAKOFA formidles noget af den viden, som skal danne grundlag for at fastslå, hvornår affaldet er farligt, og hvordan det skal håndteres. Her skal man ifølge Jette Bjerre Hansen holde et skarpt fokus på registrering og sporbarhed af farligt affald – fra det afleveres på affaldsanlægget og videre i systemet, uanset om der er tale om destruktion, deponi eller genanvendelse. ”Der skal holdes øje med det farlige affald, og det skal klassificeres som sådan,” forklarer Jette Bjerre Hansen.

Genanvendelse af farligt affald

Når det farlige affald udsorteres og isoleres, er der også en mulighed for, at det kan afgiftes og genbruges, hvilket der kan være god økonomi i. ”Kun ved at udsortere de farlige stoffer og materialer, kan vi sikre, at mest muligt affald kan blive værdifulde råstoffer, som kan blive ved med at indgå i den cirkulære økonomi. Man må hele tiden tænke i flere ’loops’ og sørge for gode processer til håndtering af de uønskede stoffer,” slutter Jette Bjerre Hansen.